SUPPORTing Trainers

Konsorciumo „Parama mokytojams stiprinant problemų sprendimo kompetencijas mokymesi visą gyvenimą“ SUPPORT nuomone, suaugusiųjų mokymasis susideda iš nuolatinio problemų kėlimo ir sprendimo proceso, ypač kalbant apie žemesnio lygio gebėjimų ar kvalifikacijos asmenis, kai susiduriama ne tik su žinių ir įgūdžių stoka, bet ir įvairiomis išankstinėmis nuostatomis, socialine atskirtimi, stereotipais, kalbos barjerais, kultūriniais apribojimais ir kt.

Projekto platformos tikslas- paremti mokytojus „problemų sprendimo“ situacijose: pateikiama daug įrankių ir metodų, taip pat vertingos pagrindinės informacijos ir mokymosi scenarijų, pagelbėsiančių užtikrinti geresnį suaugusiųjų įtraukimą, išlaikymą ir informavimą, t.y. maksimaliai padidinti teigiamą poveikį tiesioginei ir netiesioginei tikslinei grupei. Projektas SUPPORT pateikia mokytojams šią internetinę platformą, kurioje jie ras naudingų įrankių, metodų, mokymosi scenarijų, skatinančių vaizdo įrašų ir kt.SUPPORT project is providing trainers with this online platform with useful tools, methods, learning scenarios, stimulating videos and others as well as an open discussion forum that will extend the trainers’ competences and professionalize their work. 

Mūsų platformoje taip pat rasite mūsų „bendraamžių“ metodinę sistemą, skirtą dėstytojams ir besimokantiesiems, kad būtų skatinamas aktyvus dalyvavimas lygiomis sąlygomis su dėstytoju ir skatinama motyvacija.

 

Saugykla

Mokymosi scenarijai ir DIY vaizdo įrašai

Mokymosi sistema „Bendraamžiai“

Pasidalykite savo mintimis ir nuomonėmis su kitais mokytojais

Prisijunkite arba registruokitės