Slider

norėdami sužinoti daugiau apie SUPPORT projektą

Suaugusiųjų mokymasis – nuolatinis problemų kėlimo, išgryninimo ir sprendimo procesas. Padėdami švietėjams „problemų sprendimo“ situacijose, siekiame kuo didesnės suaugusiųjų besimokančiųjų auditorijos įtraukties, išlaikymo ir informuotumo.

Suaugusiųjų mokymasis susideda iš nuolatinio problemų kėlimo ir sprendimo proceso, ypač kalbant apie žemesnių įgūdžių ar kvalifikacijos asmenis. Suaugusiųjų švietėjai susiduria su įvairiais iššūkiais: išankstinės nuostatos, socialinė atskirtis, stereotipai, kalbos barjerai, kultūriniai apribojimai ir kt.

Projekto SUPPORT koncepcija

Suaugusiųjų mokymasis – nuolatinis problemų kėlimo, išgryninimo ir sprendimo procesas. Padėdami švietėjams „problemų sprendimo“ situacijose, siekiame kuo didesnės suaugusiųjų besimokančiųjų auditorijos įtraukties, išlaikymo ir informuotumo.

Suaugusiųjų mokymasis susideda iš nuolatinio problemų kėlimo ir sprendimo proceso, ypač kalbant apie žemesnių įgūdžių ar kvalifikacijos asmenis. Suaugusiųjų švietėjai susiduria su įvairiais iššūkiais: išankstinės nuostatos, socialinė atskirtis, stereotipai, kalbos barjerai, kultūriniai apribojimai ir kt.

  • sustiprinti bei išplėsti suaugusiųjų besimokančiųjų įtraukties, išlaikymo ir informavimo galimybes;
  • maksimaliai padidinti teigiamą poveikį tiesioginei ir netiesioginei tikslinei grupei.

 

kad prisijungtumėte prie mūsų platformos ir diskusijų forumo

support logo circles only

Priemonių ir metodikų bankas, siūlantis alternatyvius problemų sprendimo būdus bei mokymosi bendradarbiaujant metodus,

support logo circles only

Mokymosi scenarijų rinkinys, siūlantis įvairius problemų sprendimo metodus atsižvelgiant į konkrečią besimokančiųjų grupės specifiką ir mokymosi aplinką,

support logo circles only

Atviras diskusijų forumas mokytojams/treneriams, prieinamas bet kuriuo metu,

support logo circles only

Įkvepiantys ir motyvuojantys vaizdo įrašai, kuriuos suaugusiųjų mokytojai gali peržiūrėti kartu su besimokančiais ar kaip metodinė pagalba tik mokytojams, sprendžiant konfliktines situacijas ar iššūkius, susijusius su įvairiomis išankstinėmis nuostatomis, socialine atskirtimi, stereotipais, kalbos barjerais, kultūriniais apribojimais ir kt.

Mūsų konteksto analizės ataskaita išleista!

Bendraukime tyrinėdami Europoje egzistuojančius problemų sprendimo būdus ir priemones!

Vaizdo įrašų serija SUPPORT!

support logo circles only

Įkvepiančių ir motyvuojančių vaizdo įrašų serija, kuriuos suaugusiųjų mokytojai gali peržiūrėti kartu su besimokančiais ar kaip metodinė pagalba tik mokytojams, sprendžiant konfliktines situacijas ar iššūkius, susijusius su įvairiomis išankstinėmis nuostatomis, socialine atskirtimi, stereotipais, kalbos barjerais, kultūriniais apribojimais ir kt. Apsilankykite mūsų Youtube kanale per žemiau esantį vaizdo įrašą ir sužinokite daugiau!

support logo circles only

Projekto komanda yra tvirtai įsitikinusi, kad siekiant gerų rezultatų svarbus bendras švietimo politikos formuotojų ir švietimo ir paslaugų teikėjų veikimas; siekdami sustiprinti projekto poveikį, parengėme rekomendacijas švietimo politikos formuotojams, specialistams ir kitoms suinteresuotosioms organizacijoms bei asmenims Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu.

Teikdami konkrečias rekomendacijas, skatinsime Europos mokymosi visą gyvenimą idėjų įgyvendinimą ir plėtrą, nuolatinį švietimo politikos ir praktikos atsinaujinimą bei modernizavimą, didinsime jos žinomumą.

Perskaitykite mūsų rekomendacijas dėl švietimo politikos

Dalyvauk mūsų forume