IO3: REKOMENDACIJOS dėl būtinybės plėtoti problemų sprendimo kompetencijas vykdant įtraukųjį švietimą

Šį rezultatą sudaro dokumentas, kuriame apibendrinami projekto mokymosi aspektai ir rezultatai, taip pat pateikiamos pagrindinės į ateitį orientuotos politikos rekomendacijos. Jis yra skirtas kaip priemonė propagavimo veiksmams, kuriais siekiama didinti informuotumą apie Europos mokymosi visą gyvenimą metodą apskritai ir konkrečiai apie problemų sprendimo mąstysenos svarbą suaugusiųjų instruktoriams ir besimokantiesiems, ugdant pagrindinius universaliuosius įgūdžius, kurie yra viena iš pagrindinių mokymosi visą gyvenimą kompetencijų.

Žemiau galite perskaityti ir atsisiųsti mūsų politinį dokumentą ir informacinį dokumentą apie Covid-19 pandemijos poveikį!

Policy Paper
Policy Paper

Naudokitės mūsų politikos rekomendacijų infografiku, kad pasisakytumėte už problemų sprendimo politikos įgyvendinimą suaugusiųjų švietimo sistemoje (anglų kalba)

Naudokitės mūsų politikos rekomendacijų infografiku, kad pasisakytumėte už problemų sprendimo politikos įgyvendinimą formuojant politiką (anglų kalba).