IO1: Problemų sprendimo metodų ir kompetencijų mokymesi visą gyvenimą konteksto analizė

Projekto partneriai atliko esamos padėties vertinimą, siekdami išsiaiškinti situaciją suaugusiųjų besimokančiųjų ir jų mokytojų požiūriu. Pagrindiniai aspektai- mokymosi visą gyvenimą organizacijose naudojamas suaugusiųjų mokymosi metodikos, skirtos problemų sprendimui ir įtraukių mokymosi aplinkų kūrimas, siekiant optimalaus besimokančiųjų išlaikymo ir pažangos. Pagrindiniai iššūkiai, dominantys projekto SUPPORT partnerių komandą, yra susiję su įvairiomis egzistuojančiomis išankstinėmis nuostatomis, socialine atskirtimi, stereotipais, kalbos barjerais, kultūriniais apribojimais ir kitais (jei konteksto analizėje tokie įvardijami).

Novatoriškas šio rezultato aspektas yra susijęs su tuo, kad konteksto analizė bus vykdoma trimis kryptimis: apklausose dalyvauja organizacijos, suaugusiųjų mokytojai ir besimokantys. Šios analizės tikslas – užtikrinti, kad projektas būtų pagrįstas visais kontekstiniais veiksniais, galinčiais turėti įtakos jo įgyvendinimui ir tvarumui, remtųsi esamos padėties žinojimu. Tai leis tikslingai sukurti tvarius, prieinamus ir praktiškai įgyvendinamus produktus, siekiant maksimalaus rezultato.

Žemiau galite perskaityti arba atsisiųsti pilną ir sutrumpintą ataskaitos versijas

Tolesnis skaitymas: PANDEMIJOS POVEIKIS SUAUGUSIŲJŲ BESIMOKANČIŲJŲ IR MOKYTOJŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO KOMPETENCIJOMS