Υποστήριξη Εκπαιδευτών

Η επίλυση προβλήματος είναι η διαδικασία εντοπισμού ενός προβλήματος, η ανάπτυξη πιθανών λύσεων κι η ανάληψη του κατάλληλου πλάνου δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει την επίλυση προβλημάτων (και την ικανότητα αυτή όπως και τη συνεργασία) ως τον κύριο δείκτη των εγκάρσιων δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτηθούν στο πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων.

Η άποψη της ομάδας του SUPPORT (SUPport of Problem-solving mentality in lifelOng leaRning for Trainers) είναι πως η εκπαίδευση ενηλίκων συνίσταται σε μια αέναη διαδικασία προβληματισμού κι επίλυσης προβλημάτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ή προσόντων όπου το μαθησιακό περιβάλλον καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται όχι μόνο με τη γνώση που θα πρέπει να αποκτηθεί αλλά και με προϋπάρχουσες προκαταλήψεις, κοινωνικό αποκλεισμό, στερεότυπα, γλωσσικά εμπόδια, πολιτιστικούς περιορισμούς κ.ά.

Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτές σε αυτό που αποκαλούμε καταστάσεις “επίλυσης προβλημάτων”, με πολλαπλά εργαλεία και μεθόδους, καθώς και με πολύτιμες πληροφορίες και σενάρια, το έργο στοχεύει να ενισχύσει με αντι-ιεραρχικό τρόπο την ένταξη, τη διατήρηση και τη διάδοση στο περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να μεγιστοποιήσει το θετικό αντίκτυπο/αποτέλεσμα για την άμεση κι έμμεση ομάδα-στόχο.

Το έργο SUPPORT παρέχει στους εκπαιδευτές αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα με χρήσιμα εργαλεία, μεθόδους, μαθησιακά σενάρια, βίντεο που προσφέρουν ερεθίσματα κ,ά., καθώς και ένα ανοικτό φόρουμ συζητήσεων που θα διευρύνει τις ικανότητες των εκπαιδευτών και θα κάνει πιο επαγγελματικό το έργο τους.

Στην πλατφόρμα μας θα βρείτε επίσης το μεθοδολογικό μας πλαίσιο “near-peer” για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, προκειμένου να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή, επί ίσοις όροις με τον εκπαιδευτή, και να ενισχυθεί η κινητοποίηση των εκπαιδευομένων.

 

Αποθετήριο

Μαθησιακά σενάρια και DIY βίντεο

Μαθησιακό πλαίσιο για τη μάθηση μεταξύ ομότιμων

Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις απόψεις σας με άλλους εκπαιδευτικούς

Συνδεθείτε / Εγγραφείτε