IO3: ΣΥΣΤAΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ σχετικά με την αναγκαιότητα πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για την ενίσχυση της νοοτροπίας επίλυσης προβλημάτων

Η παρούσα έκδοση συνοψίζει τα σημεία εκμάθησης και τα αποτελέσματα του έργου, μαζί με βασικές συστάσεις πολιτικής για το μέλλον. Διαμορφώνεται ως εργαλείο για δράσεις συνηγορίας που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή προσέγγιση της δια βίου μάθησης γενικά, και ειδικά σχετικά με τη σημασία της νοοτροπίας επίλυσης προβλημάτων, για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους εκπαιδευόμενους, στην ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων ως μέρος των βασικών ικανοτήτων στη δια βίου μάθηση.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το Έγγραφο Πολιτικής και το Ενημερωτικό Έγγραφο για την Επίδραση της Πανδημίας Covid-19!

Policy Paper
Policy Paper

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω Infographic με τις συστάσεις πολιτικής μας, για να υποστηρίξετε την προώθηση πολιτικών επίλυσης προβλημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων (Αγγλικά)

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω Infographic με τις συστάσεις πολιτικής μας, για να υποστηρίξετε την εφαρμογή των πολιτικών επίλυσης προβλημάτων στη χάραξη πολιτικής (Αγγλικά)